Tag: sông hàn

Huyền thoại những Cây Cầu Bắt Qua Sông Hàn

Huyền thoại những Cây Cầu Bắt Qua Sông Hàn...

Kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (năm 1997), Đà Nẵng đã mở rộng không gian đô thị với biết bao đổi thay kỳ diệu.Trong đó, những cây cầu bắc qua dòng sông Hàn như...