Tag: Festival Huế 2020

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2020

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 20...

Festival Huế lần thứ XI – diễn ra từ ngày 01/4/2020 đến ngày 06/4/2020 – đánh dấu chặng đường 20 năm từ khi Festival Huế được tổ chức lần đầu tiên và trở thành một sự kiện văn hóa...